top of page

Regulament
"Bursa de studii CFF2019"

REGULAMENT

cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «BURSA DE STUDII CFF» în anul de studii 2019 – 2020

 

1. Preambul:

Concursul este desfășurat de către Asociația Hasmațuchi din Câmpulung Moldovenesc, denumită în continuare CFF, program concretizat într-o sponsorizare ce are ca scop susţinerea acordării de burse din fonduri private. Obiectul concursului organizat de CFF îl reprezintă selectarea şi desemnarea unui câştigător al unei burse finanţate din sponsorizare.

2. Fondul de burse:

Mărimea fondului de burse al CFF pentru anul de studii 2019 – 2020 provenite din sponsorizarea acordată de către GB Consulting | Conception este de 1500 euro. Va fi acordată o bursă în valoare de 150 euro pe lună, timp de 10 luni (septembrie 2019 – iunie 2020).

 

3. Participarea şi înscrierea la concurs:

La concursul de primire a bursei nominale au dreptul să participe elevii proveniți din instituțiile de învățământ pre-universitare din orașul Câmpulung Moldovenesc, ce au absolvit clasa a 12-a și au fost înmatriculați în cadrul unei facultăți, urmând o specializare cu profil artistic din sfera următoarelor domenii: arte ambientale și design, arte plastice și decorative, muzică, coregrafie, actorie, cinematografie, teatru și care nu au mai beneficiat de „BURSA CFF”; cu menţiunea inclusă în articolul 6.3 al prezentului regulament. La concurs pot participa doar  studenţii înmatriculați în cadrul unei facultăți din domeniile menționate anterior, foști elevi ai instituțiilor pre-universitare din Câmpulung Moldovenesc. În acelaşi timp, studentul trebuie să facădovada înmatriculării la facultate și cea a absolvirii unui liceu din Câmpulung Moldovenesc. Dosarul de concurs va mai conține un CV și o scrisoare de intenție.

  1. 3.1 Participanţii eligibili sunt studenţi care îndeplinesc criteriile precizate mai sus şi care vor prezenta cel mai târziu la data de 1 august 2019 următoarele documente:

    1. Scrisoare de intenție prin care participantul să-și susțină și argumenteze cauza;

    2. Curriculum Vitae; 

         3. Dovada înmatriculării la o facultate din domeniile menționate în articolul 3.

 

      3.2 Documentele, în format word și/sau scanate, trebuie trimise folosind formularul de înscriere găsit pe Blog-ul site-ului Câmpulung Film Fest (www.campulungfilmfest.com/blog) până în data de 1 august 2019, inclusiv. Dosarele vor fi înaintate Comisiei de concurs la data de 2 august 2019.

 

4. Comisia de concurs:

Comisia de concurs va fi numită formată din doamna Lidia Bodea, directoarea editurii Humanitas; prof. Lidia Mîrzac de la Colegiul Silvic Bucovina și Bogdan Stamatin, directorul Câmpulung Film Fest. De asemenea, CFF va desemna un membru cu statut de observator, ce nu va avea drept de vot în evaluarea dosarelor. În vederea rezolvării eventualelor contestaţii prin aceeaşi decizie va fi nominalizată o Comisie de analiză a contestaţiilor formată din trei persoane, altele decât cele din Comisia de concurs. 

5. Desfășurarea concursului:

 

        5.1 Preluarea dosarelor de concurs are loc conform calendarului aprobat, cu respectarea dispozițiilor stabilite la punctul 3.1 al prezentului regulament. La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de concurs.

       5.2   Comisia de concurs clasifică studenţii în funcţie de dosarele primite.

       5.3   Clasamentul final se face public prin afişare listelor electronice la adresa https://campulungfilmfest.com în data de 10 august 2019.

       5.4  Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 2 zile de la afişare la adresa home@campulungfilmfest.com
 

6. Condiţiile de achitare a bursei:

6.1   Achitarea bursei nominale va fi efectuată de către CFF în baza clasamentului final afişat şi a semnării unui contract de bursă, semnare condiţionată de executarea contractului de sponsorizare încheiat cu GB Consulting | Conception.

6.2   Bursa nominală este oferită pentru întreaga perioada a anului universitar 2019 – 2020 şi este achitată lunar.

6.3   În cazul transferării bursierului în altă instituţie de învăţământ superior  cu alt profil decât cele menționate în articolul 3 sau exmatriculării, achitarea bursei nominale încetează.

6.4   Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nici o obligaţie contractuală faţă de compania BROICH CATERING care a oferit sponsorizarea. În mod excepţional poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente și activități, participare care va fi stabilită de comun acord.

 

Prezentul regulament se completează cu toate prevederile normative aplicabile.

bottom of page