top of page

Ies după țigări

regia / directed by Osman Cerfon

Je sors acheter des cigarettes /

I'm out to buy cigarettes

14' / 2018 / Franța / France

Jonathan, în vârstă de 12 ani, locuiește cu sora, mama lui și încă câţiva bărbaţi. Ei au cu toţii același chip și se cuibăresc în dulapuri, sertare, televizor... de mașină.

Jonathan, twelve years old, lives with his sister, his mother and also some men. They all have the same face and nest in closets, drawers, TV set …

SECȚIUNEA 2 

ANIMA

Trailer

bottom of page